Avgift och ansvar

shallow-focus-photo-of-people-looking-at-plants-during-daytime-thumbnail
8e8r25iqhd4f69m2rubm2uj47bhfnsr
IMG_0380
IMG_0371
table-paper-creativity-education
6126779_4e6a39b8
garden-fork-lawn-lawn-maintenance-preview
previous arrow
next arrow

Dessa regler gäller på Valen Valle:

Vi tillämpar Lunds kommuns avgifter, med följande undantag:

  • Barn till föräldralediga  har rätt till förskolevistelse om 25 timmar/vecka, vilka kan fördelas som familjen önskar över veckans dagar, efter samråd med rektor.
  • Barn som börjar förskoleklass till hösten betalar 50 kr/månad i juli och augusti.
  • Uppsägning av tilldelad plats ska ske minst tre månader i förväg.

Information om Lunds kommuns avgifter hittar du på kommunens hemsida.

Öppettiderna på förskolan styrs av familjernas behov. För att kunna lägga schemat måste förskolan få information om ändrade önskemål avseende tider senast 14 dagar innan förändringen sker.

Förskolan har normalt stängt en dag på vår- och en på höstterminen för planering. Man kan dock vid särskilda behov ha stängt ytterligare en dag per termin. I möjligaste mån synkroniseras dessa stängda dagar med studiedagarna för Vallkärra skola, men detta är inte alltid möjligt.

Arbetslösa har rätt till en förskolevistelse om 25 timmar/vecka.

Avgiften skall betalas månadsvis enligt kvartalsfaktura. Vänligen notera att maxtaxan höjdes något den 1 januari 2016.

Eftersom Valen Valle är en ekonomisk förening deltar föräldrarna som medlemmar med ett insatsbelopp om 100 kr per medlem. Insatsen återbetalas i enlighet med 4 kap lagen om ekonomiska föreningar vid utträde ur föreningen. Insatsen betalas vid första betalningstillfället av förskoleavgiften.

Ansvar

Under året finns det en del praktiska saker som behöver göras regelbundet, andra saker behöver bara göras då och då. Familjerna turas om att ansvara för dessa uppgifter utifrån ett rullande schema, den sk. ansvarslistan. Under den varmare delen av året är det framför allt gräset som behöver klippas minst en gång i veckan och på hösten behöver löv krattas och äpplen plockas upp. Under vinterhalvåret har fastighetsskötaren ansvar för att skotta gårdsplan och fram till trappan. Vi behöver hjälpas åt att skotta vid entréer så att personal, föräldrar, barn samt matbilen kommer fram. Andra praktiska saker som behöver åtgärdas informerar föreståndaren eller den förälder som är hustomte den ansvariga familjen om.

En gång per termin har förskolan en fixardag, då föräldrarna exempelvis beskär buskar, målar om eller skapar nya lekmiljöer. Närvaro på fixardagen är obligatorisk för en förälder per familj.

Utöver ovanstående ska föreningens medlemmar vara beredda att någon gång under sin tid som medlemmar sitta i styrelsen eller inneha andra förtroendeposter. På Valen Valle har vi för tillfället en styrelse bestående av fem ordinarie ledamöter (ordförande, vice ordförande, kassör, personalansvarig samt informationsansvarig) och tre suppleanter med ansvar för hus och IT. Vi har också en hustomte, som ordnar praktiska saker på förskolan mellan fixardagarna. Att sitta i styrelsen är ett utmärkt sätt att lära känna de andra föräldrarna och verksamheten, och innebär också en möjlighet att påverka förskolan. Styrelsen är arbetsgivare till förskolans anställda och har ekonomiskt ansvar för verksamheten. Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad under terminstid.